ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

(ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Продавець: Фізична особа
підприємець Грималюк Дмитро
Іванович,
який є платником єдиного
податку за ставкою 5%, в особі
Грималюка Дмитра Івановича, що діє на підставі Свідоцтва про державну реєстрацію Серії В03 №006748 від 11.03.2010р., з однієї сторони, та

Покупець: Особа, яка прийняла пропозицію (акцепт) укласти даний Договір в порядку та на умовах визначених в ньому, з іншого буку,

уклали даний Публічний договір про наступне:

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Публікація (розміщення) тексту цього Публічного договору на офіційному сайті Продавця за адресою: https://dimars.com.ua (далі – Сайт), є публічною пропозицією (офертою) Продавця укласти цей Публічний договір купівлі-продажу на нижченаведених умовах, і адресований як фізичним особам так і юридичним особам. .

1.2. Даний Публічний договір купівлі-продажу (далі - Договір) являє собою офіційну пропозицію Продавця з надання визначених в даному Договорі послуг дієздатним особам на зазначених нижче умовах та за встановлену плату.
1.3. Цей Договір укладається шляхом повного та безумовного прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору сторонами.

1.4. Даний Договір має юридичну силу відповідно до ст.ст. 633, 641, 642 Цивільного кодексу України і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

1.5. Умови договору є однаковими для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа - підприємець).

1.6. Продавця і Покупець надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності, необхідні для укладення та виконання цього Договору.

1.7. Будь-яка з наступних дій вважається акцептом цього договору публічної оферти:

– факт оформлення замовлення на веб-сайті Продавця за адресою: https://dimars.com.ua;

– оплата товару на умовах та в порядку, визначеними цим Договором та на відповідних сторінках веб-сайту Продавця https://dimars.com.ua;

– письмове (в т. ч в електронній формі засобами електронної пошти) повідомлення Покупця про прийняття умов цього Договору на адресу електронної пошти, зазначену на сайті https://dimars.com.ua;

1.8. Покупець підтверджує факт ознайомлення та згоди з усіма умовами цього Договору в повному обсязі шляхом акцептування. Укладаючи цей Договір Покупець автоматично погоджується з повним та безумовним прийняттям положень цього Договору, цін на товари визначених в рахунках Продавця.

1.9. Якщо Покупець не згодний з умовами Договору, він не має права укладати цей Договір, а також не вправі користуватися послугами за цим Договором.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

2.1. "Договір" – публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://dimars.com.ua і застосування якого є обов'язковим для всіх продавців, що містить пропозицію продавця щодо купівлі-продажу товару, який розміщено на сайті, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі покупцям.

2.2. "Акцепт" – надання Замовником повної й безумовної згоди на укладення даного Договору в повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

2.3. "Оферта" – пропозиція продавця в адресу покупця щодо укладання даного договору.

2.4. "Сайт" – Інтернет магазин розміщений в мережі Інтернет за адресою: https://dimars.com.ua.

2.5. "Товар" – предмет торгівлі, щодо придбання якого на сайті розміщена пропозиція.

2.6. "Продавець" – юридична особа або фізична особа-підприємець, яка розміщує на сайті пропозицію щодо купівлі-продажу товарів, які вона реалізує. Найменування продавця вказується в документах на передачу товару.

2.7. "Покупець" – фізична або юридична особа, яка купує має намір купити товар.

2.8. "Замовлення" – запит покупця на купівлю товару, що оформляється одним з нижче вказаних способів:

–– за допомогою системи, розміщеної на сайті;

–– за допомогою засобів телефонного зв'язку;

–– за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 30Б, оф.12.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати товар на основі замовлення, оформленого Покупцем, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим договором, придбати товар і сплатити за нього кошти.

3.2. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.3. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації товару.

4. АКЦЕПТУВАННЯ ДОГОВОРУ

4.1. Підтвердженням повного та безумовного акцепту оферти є направлення замовлення Покупцем Продавцю.

4.2. Договір вважається укладеним без його подальшого підписання з моменту отримання Продавцем замовлення.

4.3. Здійснення Покупцем акцепту підтверджує те, що Покупець ознайомився зі змістом даного Договору, з характеристиками та ціною товару, умовами та порядком оформлення замовлення, оплати та доставки товару.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

5.1. Продавець зобов'язаний:

5.1.1. виконувати умови даного Договору;

5.1.2. виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

5.1.3. передати Покупцю товар згідно з оформленим замовленням і умовами даного Договору.

5.2. Продавець має право:

5.2.1. вимагати від покупця виконання умов цього Договору.

5.2.2. відмовити Покупцеві у продажу товару, якого не має у наявності у продавця або виробника товару.

6. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

6.1. Покупець зобов'язаний:

6.1.1. своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

6.1.2. ознайомитися зі змістом даного Договору, з характеристиками та ціною товару, умовами та порядком оформлення замовлення, оплати та доставки товару.

6.2. Покупець має право:

6.2.1. оформити замовлення одним із способів, вказаних у Договорі;

6.2.2. вимагати від продавця виконання умов цього договору.

7. ЦІНА ТОВАРУ

7.1. Ціна товару на сайті вказана в доларах США з привязкою до курсу національної валюти України (гривня) еквівалентному ринковому курсу, з привязкою за одиницю товару.

7.2. Ціни на сайті можуть носити ознайомчий характер.

7.3. Продавець залишає за собою право змінювати ціну товару на сайті.

8. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

8.1. Ціна договору визначається шляхом додавання цін всіх товарів.

8.2. Вартість замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

8.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами:

8.3.1. перерахунок Покупцем відповідної грошової суми на розрахунковий рахунок Продавця у відповідності з банківськими реквізитами, вказаними у рахунку наданому покупцю продавцем;

8.3.2. оплата через платіжний сервіс системи LiqPay, під час оформлення замовлення;

8.3.3. оплата готівкою в офісі за адресою: 01033, м. Київ, вул. Шота Руставелі, 30Б, оф.12.

8.3.4. будь-яким іншим способом за домовленістю з продавцем.

9. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

9.1. За додатковою домовленістю сторін за даним Договором, а також за окрему плату продавець має право здійснити Доставку товару.

9.2. Доставка товару може здійснюватися

9.2.1. кур'єрською чи експедиторською службою;

9.2.2. самостійно Покупцем зі складу Продавця;

9.2.3. будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

9.3. У разі доставки товару кур'єрською або експедиторською службою відповідальність за збереження товару до моменту його передачі Покупцю несе кур'єрська або експедиторська служба.

9.4. Право власності на товар переходить до Покупця у момент повного розрахунку з Продавцем.

10. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

10.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», покупець має право на обмін товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін товару із врахуванням положень законодавства про підстави та перелік товарів, що не підлягають обміну (поверненню).

10.2. Якщо Покупець має намір повернути товар, таке повернення здійснюється згідно з інформацією на сайті.

11. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ


11.1.
Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним законодавством.

11.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням сторонами цього Договору, сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 15 (п'ятнадцять) календарних днів від дати її отримання.

11.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно із чинним законодавством.

12. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

12.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.

12.2. До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього договору.

13. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

13.1. Інформація, що надається покупцем є конфіденційною.

13.2. Власним акцептом Договору покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень, надсилання телекомунікаційними засобами зв'язку рекламних та спеціальних пропозицій або будь-якої іншої інформації про діяльність сайту.

13.3. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається покупцем при оформленні замовлення.

13.4. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

14. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

14.1. Даний договір набирає чинності з моменту його акцепту покупцем та діє до моменту повного виконання Продавцем та Покупцем зобов'язань, передбачених умовами даного Договору.

15. РЕКВІЗИТИ ПРОДАВЦЯ

Фізична особа підприємець Грималюк Дмитро Іванович

Адреса реєстрації: 08320, Київська область, Бориспільський р-н, с. Велика Олександрівка, вул. Молодіжна, буд. 23

Адреса для листування: 01033, Україна, м. Київ, вул. Шота Руставелі, буд. 30-Б, оф. 12

тел.(044) 592-23-22; (044) 501-02-45; (067) 572-44-00

код ІПН 2822607039

р/р 26006060741588 в Філії «Розрахунковий центр» ПАТ КБ Приватбанк в м. Києві

МФО 320649PUBLIC AGREEMENT

(Public Offer Agreement)

Seller: Individual entrepreneur Dmitry Hrymalyuk
, who is a unified tax payer at a rate of 5%, on behalf of Dmitry Hrymalyuk, which takes place on the basis of the Certificate of State Registration Series B03 No. 006748 of 11.03.2010, on the one side, and

Buyer: The person who accepted the offer (acceptance) to conclude this Contract in the order and under the conditions specified therein, from the other side,have concluded this Public Agreement on the following:


1. GENERAL PROVISIONS

1.1. The publication (posting) of the text of this Public Agreement on the official site of the Seller at: https://dimars.com.ua (hereinafter - the Site) is the public proposition (offer) of the Seller to conclude this Public Purchase Agreement under the following conditions, and addressed to both individuals and legal entities.


1.2. This Public Purchase Agreement (hereinafter referred to as "the Agreement") is the official offer of the Seller for the providing of the services defined in this Agreement to capable persons under the following conditions and for a fee.

1.3. This Agreement is concluded by full and unconditional acceptance (acceptance) by the Buyer of the offer to conclude the Agreement in full, without signing a written copy of the Agreement by the parties.

1.4. This Agreement has legal force in accordance with Art. 633, 641, 642 of the Civil Code of Ukraine and it is equivalent to the Agreement signed by the parties.

1.5. The terms of the contract are the same for all buyers, regardless of status (individual person, legal entity, individual person - entrepreneur).

1.6. The Seller and the Buyer provide mutual guarantees of their legal and legal capacity necessary for the conclusion and execution of this Agreement.

1.7. Any of the following is considered an acceptance of this Public Offering Agreement:

- the fact of placing an order on the Seller's website at: https://dimars.com.ua;

- payment for the goods on the terms and in the manner specified by this Agreement and on the relevant pages of the Seller's website https://dimars.com.ua;

- a written (including in electronic form by electronic mail) notification of the Buyer on acceptance of the terms of this Agreement to the email address specified on the site https://dimars.com.ua;

1.8. The Buyer confirms the fact of acquaintance and agreement with all terms of this Agreement in full through acceptance. By entering into this Agreement, the Buyer automatically agrees to the full and unconditional acceptance of the provisions of this Agreement, the prices of goods specified in the Seller's bills.

1.9. If the Buyer does not agree with the terms of the Agreement, he has no right to enter into this Agreement, nor to use the services under this Agreement.

2. TERMS AND DEFINITIONS

2.1. "Contract" is a public agreement, a sample of which is posted on the Website https://dimars.com.ua and which is binding on all sellers, containing the seller's offer to buy and sell the goods posted on the site directed an indefinite circle of people, including buyers.


2.2. "Acceptance" - the Client's full and unconditional consent to the conclusion of this Agreement in full, without signing a copy of the Agreement by the Parties.

2.3. "Offer" is the seller's offer to the buyer regarding the conclusion of this contract.

2.4. "Site" - Online store is available on the Internet at: https://dimars.com.ua.

2.5. "Good" is a subject of trade for which the offer is placed on the site.

2.6. "Seller" - a legal entity or entrepreneur who places on the site an offer to buy and sell the goods it sells. The name of the seller is indicated in the documents for the transfer of goods.


2.7. "Buyer" - the individual or legal person who buys or has the intention to buy the good.

2.8. "Order" is a buyer's request to buy a product, which is done in one of the following ways:

–– using a system hosted on the site;

–– by means of telephone communications;

–– to the address: 01033, Kyiv, str. Shota Rustaveli, 30B, of.12.


3. SUBJECT OF THE CONTRACT


3.1. The Seller undertakes to sell the goods on the terms and in the order specified by this Agreement, on the basis of an order made by the Buyer, and the Buyer undertakes to buy the goods and pay for the goods in accordance with the conditions and in the procedure specified in this Agreement.

3.2. The Seller and the Buyer confirm that the current Contract is not a fictitious or fraudulent agreement or an agreement concluded under the influence of pressure or fraud.

3.3. The Seller confirms that it has all the necessary permits for conducting economic activities that regulate the sphere of legal relations that arise and operate in the process of implementation of this Agreement, and also guarantees that it has the right to sell the goods without any restrictions, in accordance with the requirements of the current Ukraine legislation, and undertakes to be responsible in case of violation of the rights of the Buyer in the process of implementation of this Agreement and sale of goods.

4. ACCEPTANCE OF THE AGREEMENT


4.1. Confirmation of the full and unconditional acceptance of the offer is the sending of the order by the Buyer to the Seller.

4.2. The Agreement shall be deemed concluded without further signing from the moment of receiving the order by the Seller.

4.3. Acceptance by the Buyer of the acceptance confirms that the Buyer has become acquainted with the content of this Agreement, with the characteristics and price of the goods, the terms and conditions of ordering, payment and delivery of the goods.

5. SELLER'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

5.1. The Seller is obliged to:

5.1.1. comply with the terms of this Agreement;

5.1.2. execute the Buyer's order if payment is received from the Buyer;

5.1.3. to deliver the goods to the Buyer in accordance with the executed order and the terms of this Agreement.

5.2. The Seller has the right to:

5.2.1. require the buyer to comply with the terms of this Agreement.

5.2.2. refuse the Buyer in the sale of goods which are not available from the seller or the manufacturer of the goods.
6. BUYER'S RIGHTS AND OBLIGATIONS

6.1. The buyer is obliged to:

6.1.1. promptly pay and receive orders under the terms of this Agreement;

6.1.2. to get acquainted with the contents of this Agreement, with the characteristics and price of the goods, the conditions and the order of ordering, payment and delivery of the goods.

6.2. The buyer has the right to:

6.2.1. place an order in one of the ways specified in the Agreement;

6.2.2. require the seller to comply with the terms of this agreement.

7. PRICE OF GOODS


7.1. The price of goods on the site is indicated in USD with pegged to the national currency of Ukraine (UAH) equivalent to the market rate, pegged per unit of good.


7.2. Prices on the site may have introducing character.

7.3. The Seller reserves the right to change the price of goods on the site.

8. CONTRACT PRICE AND PAYMENT ORDER


8.1. The contract price is determined by adding the prices of all goods.

8.2. The order price may vary depending on the price, quantity or item number.

8.3. The buyer may pay for the order in the following ways:


8.3.1.
transfer by the Buyer of the corresponding sum into the Seller's settlement account in accordance with the bank details specified in the account provided to the buyer by the seller;


8.3.2. payment through the LiqPay payment service, at the time of ordering;

8.3.3. cash payment at the office at: 01033, Kyiv, vul. Shota Rustaveli, 30B, of.12.

8.3.4. by any other means agreed with the seller.


9. CONDITIONS OF DELIVERY OF THE GOODS

9.1. By additional agreement of the parties under this Agreement, as well as for an additional fee, the seller has the right to deliver the Goods.

9.2.
Delivery of goods may be made:

9.2.1. by courier or freight forwarding service;

9.2.2. independently by the Buyer from the Seller's warehouse;

9.2.3. in any other way agreed with the Seller.


9.3. In case of delivery of the goods by courier or forwarding service, the responsibility for the storage of the goods until the moment of its delivery to the Buyer shall be borne by the courier or forwarding service.

9.4. The ownership of the goods shall be transferred to the Buyer at the time of full settlement with the Seller.

10. CONDITIONS OF RETURN OF GOODS

10.1. According to Art. 9 of the Law of Ukraine "On Consumer Protection", the buyer has the right to exchange the good quality goods within fourteen days, not counting the day of purchase, unless a longer term is declared by the Seller. The buyer has the right to exchange the goods, taking into account the provisions of the legislation on the grounds and the list of goods that are not subject to exchange (return).

10.2. If the Buyer intends to return the goods, such return shall be made according to the information on the site.

11. RESPONSIBILITIES OF THE PARTIES AND DISPUTE RESOLUTION

11.1. The Parties are responsible for the non-compliance or improper fulfillment of the terms of this Agreement in accordance with the procedure provided for by this Agreement and the applicable legislation.

11.2. In the event of disputes related to the implementation by the parties to this Agreement, the parties undertake to resolve them by negotiating in accordance with the claim procedure. The term of consideration of the claim is 15 (fifteen) calendar days from the date of its receipt.

11.3. All disputes, disagreements or claims arising out of or in connection with this Agreement, including those relating to its performance, breach, termination or invalidity, shall be settled in the appropriate court in accordance with applicable law.

12. FORCE MAJOR CIRCUMSTANCES

12.1. The Parties shall not be liable for any failure to fulfill any of their obligations if they prove that such failure was caused by force majeure, ie events or circumstances beyond the control of such party, which came after the conclusion of this Contract, which are unforeseen and inevitable.12.2.
Force majeure includes, in particular, natural disasters, strikes, fires, floods, explosions, frostbites, wars (both declared and unannounced), riots, loss of goods, carrier delays caused by accidents or adverse weather conditions, sea accidents, embargoes, catastrophes, restrictions imposed by public authorities (including allocations, priorities, official requirements, quotas and price controls), if these circumstances have directly affected the implementation of this contract.


13. OTHER TERMS OF THE CONTRACT

13.1. The information provided by the buyer is confidential.


13.2.
By its own acceptance of the Agreement, the buyer voluntarily agrees to the collection and processing of his personal data for the following purpose: the information that becomes known will be used for commercial purposes, including for the processing of orders, sending by telecommunication means of advertising and special offers or any other information about site activity.

13.3. The Seller shall not be responsible for the content and truthfulness of the information provided by the buyer when placing the order.

13.4. The buyer is responsible for the accuracy of the information specified when placing the order.

14. TERM OF ACTION OF THE CONTRACT

14.1. This Agreement shall enter into force from the moment of its acceptance by the Buyer and shall remain in force until the Seller and the Buyer have fully fulfilled the obligations specified in the terms of this Agreement.

15. REQUISITES OF THE SELLER

Individual entrepreneur Dmytro Hrymalyuk

Registration address: 08320, Kyiv region, Boryspil district, Great Alexandrovka lane, str. Molodizhna, 23apt.


Address for correspondence: 01033, Ukraine, Kyiv, str. Shota Rustaveli, 30-B apt., of. 12

tel. (044) 592-23-22; (044) 501-02-45; (067) 572-44-00

IIN code 2822607039 26006060741588

in the Settlement Center Branch of PJSC CB Privatbank in Kyiv


MFO 320649
Made on
Tilda